Access Map
Headquarters(Tokyo Port City Takeshiba Office Tower)
Tokyo Port City Takeshiba Office Tower, 1-7-1 Kaigan, Minato-ku,
Tokyo, 105-7529, Japan
Hokkaido Branch
Sapporo-Odori-Nishi 4 Bldg., 4-6-1 Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi,
Hokkaido, 060-0042, Japan
Tohoku Branch
JR Sendai East Gate Bldg. 3F WeWork 1-1-1 Tsutsuzigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-0852, Japan
Ginza Branch
Ginza First Bldg. 6F, 1-10-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, Japan
Shizuoka Branch
Mizunomori Bldg. 10F, 14-1 Minami-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi,
Shizuoka, 422-8067, Japan
Nagoya Branch
Nagoya Toho Bldg., 1-2-7 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 460-0008 Japan
Osaka Branch
Osaka Fukokuseimei Bldg., 2-4 Komatsubara-cho, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka, 530-0018, Japan
Hiroshima Branch
Shin-Hiroshima Bldg. 10F, 13-15 Nobori-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi,
Hiroshima 730-0016 Japan
Fukuoka Branch
Kyu-kan Chikushidori Bldg. 6F, 2-6-1 Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka, 812-0013, Japan